Karta Stałego Klienta

Karta Stałego Klienta jest kartą imienną i może otrzymać ją każdy, kto skorzysta minimum raz w miesiącu
z usługi za kwotę 100 zł, przez okres 4 miesięcy.

Suma usług w danym miesiącu daje możliwość 10% zniżki na wszystkie usługi. Karta wygasa jeśli klient przez okres 3 miesięcy nie korzysta z usług kosmetycznych. Rabat z Karty Stałego Klienta nie łączy się
z innymi promocjami oraz nie obowiązuje przy sprzedaży kosmetyków.

Karty nie można odsprzedać lub oddać innej osobie. Użytkownikiem karty jest osoba, której imię
i nazwisko widnieje na karcie. Użytkownik Karty otrzymuje 50% zniżkę na usługę w dniu swoich urodzin (wcześniejsza rezerwacja na dzień swojego święta).